Verkoopsvoorwaarden

  1. Retour: recht op vervanging en terugzending

 De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen.

Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt - zoals dit ook met het passen in de winkel gebruikelijk is - en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad doordat ervan op een meer uitvoerige manier wordt gebruik gemaakt dan hierboven beschreven, dan is ruilen niet mogelijk. Zijn uitgesloten van ruiling: kledij of accessoires indien er een vermoeden is dat het stuk gedragen is ( zonder limitatief te zijn: geurspoor, pluisjes of opgewold, plooien of krassen op schoenzool hoe miniem ook, etc.).

 

Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan.

 

Het bedrag van de kledingaankoop wordt teruggestort, ten bedrage van de actuele waarde. Gelieve alvast uw correcte bankrekening te vermelden. Vervoerskosten worden nooit terugbetaald en blijven ten laste van de koper. Gelieve de goederen te retourneren naar nv Patio Fashion, Bondgenotenlaan 139, 3000 Leuven.

 1. Wasbeurt – Fouten 

Wol ( mohair, Alpaca) wolt op. Dit is geen fout. Bedrukte katoenen prints moeten voor elke wasbeurt gefixeerd worden in koud water met azijn ( geen wijnazijn). Kledij van bedrukt katoen of viscose nooit in een sopje laten weken of nat wegleggen. Wanneer tijdens de wasbeurt toch nog verkleuring ontstaat, direct en herhaaldelijk spoelen in koud water met azijn. Kunnen niet als fout aanvaard worden: kleding, schoenen of accessoires indien er een vermoeden is dat het stuk gedragen is ( zonder limitatief te zijn: geurspoor, pluisjes of opgewold, plooien of krassen op schoenzool hoe miniem ook etc.)

Het finale akkoord voor ruiling wordt door de fabrikant gegeven. Foutruiling na de eerste 14 kalenderdagen gebeurt uitsluitend mits akkoord fabrikanten met een ruilwaardebon, ten bedrage van de actuele waarde. De waardebon is 3 maanden geldig.

2. Levering/verzendings/retourkosten

Patio levert gratis in Belgie boven een bedrag van 200 euro. Bij aankopen onder dit bedrag, zijn de verzendingskosten voor de koper. In de regel worden artikelen geleverd binnen zeven tot tien werkdagen na de bestelling. Het bedrag van de kledingaankoop wordt teruggestort, ten bedrage van de actuele waarde. Gelieve alvast uw correcte bankrekening te vermelden. Voor het buiten Belgie zowel de iban code als de bic code onontbeerlijk. Vervoerskosten worden nooit terugbetaald en blijven ten laste van de koper. Gelieve de goederen te retourneren naar nv Patio Fashion Bondgenotenlaan 139 te 3000 Leuven 

3. Prijzen en betalingswijzen

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW. Betaling van de artikelen gebeurt via overschrijving of via betaalkaart. Patio Fashion behoudt zich het recht om op elk moment bepaalde betalingsmethoden te weigeren na het uitvoeren van een kredietwaardigheidonderzoek. Kleding en accessoires worden pas verzonden na betaling. 

4. Weigering van bestellingen

Patio behoudt zich het recht om elke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Patio volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer Patio ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan op de hoogte. Bestellingen kunnen via de Patio Webshop enkel geldig worden geplaatst in de volgende talen: …


5. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven eigendom van Patio totdat zij volledig werden betaald.

6. Bescherming van persoonsgegevens Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door Patio of zijn medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Patio of zijn dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling. Patio behoudt zich het recht voor om de door u geleverde persoonsgegevens te laten analyseren, en een alternatieve betalingswijze voor te stellen op grond van de resultaten van deze analyse. Telkens wanneer Patio persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Patio hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd. Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Patio uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden indien u ervoor gekozen hebt zich te abonneren op de Patio nieuwsbrief. Wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren kunnen uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met Patio of zijn dienstverleners. Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor Patio reclame-initiatieven. U kunt dit op elk moment doen door eenvoudigweg Patio te contacteren via e-mail, of via de Patio website. Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. Patio zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden

8. Garantie

De Belgische wettelijk vastgestelde garanties zijn van toepassing, behalve waar hiervan uitdrukkelijk werd afgeweken.

9. Colofon/ exploitant van de online shop

Patio Fashion nv

Bondgenotenlaan 139

3000 Leuven

Belgium

Btw BE 0416 737 338 Operationeel verantwoordelijke: Global Manager Jef Van den Bergh U kunt als volgt contact met ons opnemen: Via e-mail: info@patiofashion.be

Telefoon: (0032) 16 231 532